Regler og vilkår 


GENERELLE REGLER OG VILKÅR FOR PÅMELDING TIL DANSEKURS.

Sist oppdatert:  Mars 2022

 

 

Prøvetime

Vi har gratis prøvetime første gang på kurset. For å kunne få dette må elevens

foresatte /eleven om over 18 år, ha sendt oss en påmelding på mail. Her trenger vi navn, telefonnummer og hvilket kurs som skal prøves.

 

Etter prøvetime og innen påfølgende time må det avklares om eleven ønsker å fortsette på kurset eller ikke. Dette gjøres via vanlig påmelding eller ved å sende mail.

Dersom vi ikke får beskjed innen fristen kan plassen gå videre til en annen elev.

 

Påmelding:

Påmelding skjer via vår nettside www.dancepopup.com., eller via epost.

Elever under 18 år skal ikke melde på seg selv eller opprette kundeforhold.

Opplysninger om kurssteder, kursnivåer, kurstider og priser er gitt på hjemmesiden.

 

Det skal kun være en kontaktperson pr familie.

Kontaktpersonen er selv ansvarlig for at vår elevinformasjon til enhver tid er korrekt.

 

Påmelding til kurs, pt-timer, events og kjøp av gavekort er bindende når meldingen er kommet fram til skolen. Det er ingen andre kjøpsforpliktelser utover kjøpet av det enkelte kurs.

 

Påmeldingen er personlig og kan bare overdras eller benyttes av andre etter avtale med skolen. Ønskes det noen endringer i påmeldingen i etterkant, ta kontakt på kurs@dancepopup.com. Vi strekker oss alltid så langt vi kan for å ha fornøyde kunder!

 

Angrerett og avbestilling:

Danseskolen driver undervisning som er en fritidsaktivitet. Undervisningen gis på bestemte datoer og innen bestemte tidsrom i form av dansekurs. Slik undervisning er unntatt fra loven om angrerett, jf §22. Kjøpte tjenester refunderes derfor ikke.

 

Priser og rabatter:

Vi forbeholder oss retten til å endre priser og rabatter før hvert semester. Evt. endringer annonseres sammen med timeplanen på vår hjemmeside.

 

Betaling:

Betalingen skjer på nett, om du heller ønsker faktura eller har behov for betalingsutsettelse, ta kontakt på kurs@dancepopup.com.

 

Informasjon:

Elevene vil automatisk få tilsendt informasjon, nyheter og tilbud på e-post.

 

Sykdom:

Ved langvarig sykdom (utover 4 uker) som gjør det umulig å delta på kurset, vil det utstedes en tilgodelapp avregnet fra sykemeldingsdato, med fremleggelse av sykemelding fra lege. Tilgodelappen kan benyttes på neste semester.

 

Endringer på kurs:

Dersom det er for få påmeldte deltakere på et kurs, kan kurset bli avlyst eller det kan forekomme justeringer i forhold til aldersinndeling og lignende. I de tilfeller vi ikke klarer å tilby tilsvarende kurs eller finne annet passende kurs, vil vi refundere kursavgiften.

 

Hindring for gjennomføringen av et kurs:

Ved tilfeller av sykdom hos instruktør hvor vi ikke får skaffet vikar, det oppstår situasjon som gjør at vi ikke kan benytte leid lokal og lignende, vil kurset kunne bli utsatt. Slike tilfeller kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

Vi gjør vårt ytterste for å erstatte dette for elevene.

 

Ansvar:

Eleven trener på eget ansvar. Dance Popup AS har ikke ansvar for skader eleven måtte pådra seg eller for uhell som kan skje.

 

Eiendeler som eleven har med seg er på eget ansvar. Verdisaker kan medbringes inn i treningsrommet, men vi anbefaler så langt det er mulig å ikke medbringe verdisaker.

 

Gjenglemte eiendeler vil instruktøren ta med om de er av verdi, om ikke kan man selv kontakte det aktuelle lokalet for å få disse tilbake.

 

Koreografi og opphavsrett:

Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografi uten samtykke.


Fotografering

Vi tar noenganger bilder på kurs og oppvisninger til bruk i markedsføring. Ønsker dere ikke dette  send oss en melding så vil det ikke skje på deres gruppe. 


Force majeure:

Er Dance popup AS forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt, nasjonale/lokale smittevernregler eller andre omstendighet når partene ikke kan råde over disse, så som brann, krig, naturkatastrofer eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Dance popup AS fritatt