Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Dance Popup AS samler inn og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Sist oppdatert 01.12.2020

1. Behandlingsansvarlig
Dance Popup AS er et aksjeselskap.

Databehandlingsansvarlig for personopplysingene er ved daglig leder.

2. Innhenting av opplysninger
Ved etablering av et kundeforhold med Dance Popup AS er det behov for noen personopplysninger. Personopplysninger som samles inn fra forespørsler på nett og telefon brukes som kontaktinfo for behandlingsansvarlig i inntil 6 måneder. Ved etablert kundeforhold samles de relevante personopplysningene via påmeldingsskjema.

3. Formål med innsamling av personopplysninger
For å kunne drive danseskolen er det nødvendig å samle inn, og lagre, visse personopplysninger om kundene. Kundene er elever som melder seg på prøvetimer og kurs på skolen ,i tillegg til minst én foresatt der elevene er under 18 år.

Disse opplysningene er nødvendige for å gi et korrekt tilbud på kursene i forhold til alder, deling av informasjon om kurs, forestillinger, aktiviteter og endringer eller avlysninger, i tillegg til fakturering og regnskapsføring.

4. Personopplysninger som lagres
Ved etablering av et kundeforhold med Dance Popup AS lagres kundeopplysninger om navn og alder på elever, navn på minst én foresatt, e-postadresse, postadresse og  telefonnummer.

Hvis foresatte og/eller elever mener det er nødvendig å informere Dance Popup AS om tilstander som påvirker undervisningssituasjonen vil dette også lagres.

5. Tilgang til informasjonen
Tilgang til personopplysninger som er levert til Dance Popup AS er sikret med tilgangskontroll.


Danseskolen vil ikke utlevere opplysninger eller personlig informasjon til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

Med samtykke fra den som opplysningen gjelder
Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.
Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov
Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Administrativt lagres personopplysningene i regnskapsprogram. Regnskapsfirmaet Mortensen Regnskap har tilgang til disse opplysningene. Dance Popup AS har kontraktfestet at disse leverandører/partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

Cookies: Informasjonskapsler eller ''Cookies'' er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget. Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som analyse, personalisering og markedsføring. Det er mulig å avvise ''cookies'', men dette kan begrense utvalget av funksjonene.

Ved bruk av nettstedet www.dancepopup.com, lagret hos leverandør one.com og Facebooksiden  Dance Popup AS samles inn generelle opplysninger om brukermassen. Det er ikke mulig å identifisere enkeltbrukere utover det som brukere selv velger å identifisere seg med på sidene.

6. Lagringstid
Etter avsluttet kundeforhold vil personopplysninger bli slettet fra kundelisten, men av regnskapsmessige årsaker vil opplysningene arkiveres hos Dance Popup AS og tredjeparter så lenge det er saklig behov for det og i henhold til gjeldende lovgivning.

7. Rettigheter
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som er registrert hos Dance Popup AS. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Henvendelser rettes til kurs@dancepopup.com.

8. Samtykke
Denne personvernerklæringen gjelder for alle som er i et kundeforhold med Dance Popup AS eller som er brukere av nettsiden www.dancepopup.com.

Ved å bruke skolens nettsider og/eller fyller ut påmeldingsskjemaet, aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandler og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

9. Endringer i erklæringen
Dance Popup AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Dance Popup AS.
Øverst på denne siden står datoen når retningslinjene sist ble revidert.

10. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan danseskolen behandler personopplysninger kan du henvende deg til : kurs@dancepopup.com